Art. 1571 KSH stanowi, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy zawartego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym.

Mowa jest o założeniu spółki przez Internet- w tzw. systemie S24 prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 2012 roku. Dostępny jest on na stronie internetowej pod adresem: https://ems.ms.gov.pl. Podstawową różnicą jest brak wymogu sporządzenia umowy w formie notarialnej, szybkość rejestracji i oszczędność kosztów. Ponieważ wszystkie niezbędne dokumenty są generowane automatycznie przez system, rejestracja jest znacznie uproszczona. Wadą jest jednak niemożliwość pokrycia kapitału zakładowego aportem czyli wkładem niepieniężnym, co możliwe jest przy tradycyjnej rejestracji spółki, a także zdanie się na ogólny wzorzec umowy, niedostosowany niekiedy do indywidualnych przypadków.

Przebieg rejestracji spółki z o.o przez internet (S24)

W artykule tym opiszemy krok po kroku cały proces rejestracji spółki w systemie internetowym, a także przedstawimy koszty jakie wiążą się z tym sposobem założenia spółki z o.o.

KROK 1: Założenie konta na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (w systemie eMS) przez każdego wspólnika. Następnie wszyscy wspólnicy muszą zalogować się na tym samym komputerze.

KROK 2: Wprowadzenie danych do formularza wniosku

Chodzi o podstawowe dane, takie jak: dane adresowe spółki, oddziały, lista wspólników, przedmiot działalności, właściwy sąd rejestrowy. Po wygenerowaniu wniosku jest to ostatni moment na zmiany.

KROK 3: Podpisanie

Podpis jest możliwy przez użycie elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub tzw. profilu zaufanego ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

KROK 4: Opłacenie wniosku

Na koszt rejestracji składa się opłata sądowa od wniosku w wysokości 250 zł oraz opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł. Dodatkowo uiścić należy prowizję operatora płatności.

KROK 5: Złożenie dokumentów w sądzie rejestrowym

Następnie należy przesłać dokumentację do właściwego sądu rejestrowego, który rozpatruje wniosek.Wniosek ten składa się także w trybie internetowym przez S24. Sąd rozpoznaje wniosek w terminie 1 dnia od jego wpływu, jak sama nazwa mówi- co do zasady wniosek powinien być rozpoznany w ciągu 24-godzin.

Ponadto, z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiążą się dodatkowe opłaty:

  • Podatek od czynności cywilnoprawnych – należy go samodzielnie obliczyć; stawka podatku wynosi 0,5% kapitału zakładowego pomniejszonego o wpis do KRS i ogłoszenia w MSiG.
  • 40 zł – opłata od oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki.

Mimo, iż procedura rejestracji w systemie internetowym miała na celu przyspieszenie i ułatwienie założenia spółki, z doświadczenia naszych klientów wiemy, że nie zawsze procedura ta jest w pełni jasna. Jeśli potrzebujesz pomocy przy założeniu spółki w systemie teleinformatycznym, masz pytania dotyczące kolejnych kroków, skontaktuj się z nami.